TRÂU & BÒ

Chân bò Úc

Chân bò Úc

Liên hệ
Lưỡi trâu Ấn Độ - Mã số 86
Tim trâu Ấn Độ - Mã số 83
Nõn cổ trâu Ấn Độ- Mã số 67
Thịt vụn trâu Ấn Độ - Mã 66
Nạc vai trâu Ấn Độ - Mã số 65
Cá lóc trâu Ấn Độ - Mã 64
Bắp hoa trâu Ấn Độ - Mã số 60
Đuôi trâu Ấn Độ - Mã số 57
Bắp rùa trâu Ấn Độ - Mã số 47,70
Thăn ngoại trâu Ấn Độ - Mã số 46
Nạc mông trâu Ấn Độ - Mã số 45
Lá cờ trâu Ấn Độ- Mã số 44
Đùi gọ trâu Ấn Độ - Mã số 42
Nạc đùi trâu Ấn Độ - Mã số 41
Nạm bụng trâu Ấn Độ - Mã số 13
Nạm cổ trâu Ấn Độ - Mã số 11
Gân Y trâu Ấn Độ - Mã số 09
popup

Số lượng:

Tổng tiền: