Tất cả sản phẩm

Sườn bẹ heo Olymel - CANADA
Gà góc tư Mỹ

Gà góc tư Mỹ

Liên hệ
Bò viên gân

Bò viên gân

Liên hệ
Ba rọi heo rút sườn VLMK - NGA
Lưỡi heo Bỉ

Lưỡi heo Bỉ

Liên hệ
Tim heo Ireland

Tim heo Ireland

Liên hệ
Ba chỉ bò Mỹ

Ba chỉ bò Mỹ

Liên hệ
Tỏi gà Hà Lan

Tỏi gà Hà Lan

Liên hệ
Gà nguyên con Hàn Quốc
Sườn bẹ heo Hà Lan
Chân giò heo

Chân giò heo

Liên hệ
Chân bò Úc

Chân bò Úc

Liên hệ
Lưỡi trâu Ấn Độ - Mã số 86
Tim trâu Ấn Độ - Mã số 83
Nõn cổ trâu Ấn Độ- Mã số 67
Thịt vụn trâu Ấn Độ - Mã 66
Nạc vai trâu Ấn Độ - Mã số 65
Cá lóc trâu Ấn Độ - Mã 64
Bắp hoa trâu Ấn Độ - Mã số 60
Đuôi trâu Ấn Độ - Mã số 57
Bắp rùa trâu Ấn Độ - Mã số 47,70
Thăn ngoại trâu Ấn Độ - Mã số 46
Nạc mông trâu Ấn Độ - Mã số 45
Lá cờ trâu Ấn Độ- Mã số 44
Đùi gọ trâu Ấn Độ - Mã số 42
Nạc đùi trâu Ấn Độ - Mã số 41
Nạm bụng trâu Ấn Độ - Mã số 13
popup

Số lượng:

Tổng tiền: